هواکش بین کانالی S&P سری TD

850.000 تومان9.383.000 تومان

هواکش بین کانالی دسته ای از هواکش ها هستند که در میانه مسیر کانال ها نصب میشوند.

این هواکش ها فشار استاتیکی بالایی ندارند و برای تقویت جریان هوای مورد استفاده قرار میگیرند.

نکته کلیدی در انتخاب هواکش های بین کانالی صدای تولیدی، قدرت موتور و لرزش دستگاه است.

پاک کردن