هواکش بین کانالی دمنده سری VLN

290.000 تومان346.000 تومان

هواکش بین کانالی دمنده با ظرفیت هوادهی 270 الی 420 مترمکعب بر ساعت در سه مدل تولید میشود.

این هواکش دارای ناحیه مکش و تخلیه دایره شکل به قطر 10 الی 15 سانتیمتر است.

همچنین موتور مورد استفاده در هواکش بین کانالی دمنده کلاس B است.

پاک کردن
هواکش بین کانالی دمنده سری VLN