هواکش بین کانالی دمنده

300.000 تومان346.000 تومان

هواکش بین کانالی دمنده با ظرفیت هوادهی 270 الی 420 مترمکعب بر ساعت در سه مدل تولید میشود

این هواکش دارای ناحیه مکش و تخلیه دایره شکل به قطر 10 الی 15 سانتیمتر است

پاک کردن
هواکش بین کانالی دمنده