1.420.000 تومان3.830.000 تومان
4.400.000 تومان15.000.000 تومان

ویژگی و کاربردهای اینورتر 1- تنظیم‌ سرعت موتور (کنترل دور) 2- تغیبر جهت چرخش موتور بدون نیاز به کنتاکتور 3- روشن و خاموش کردن موتور بدون نیاز به قطع و وصل برق اصلی 4- کاهش ضربه‌های مکانیکی و در نتیجه افزایش طول عمر مفید قسمت مکانیکی 5- جلوگیری از آسیب‌دیدن موتور در مقابل افزایش ولتاژ 6- حذف اضافه‌جریان‌ِ (Overcurrent) راه‌اندازی موتور (در اکثر کاربردها)