هواکش تاسیساتی ایلکا هفت پره فلزی معکوس دمنده

1.799.000 تومان2.377.000 تومان

كم صدا

موتور اكسترنال روتور (External Rotor) با محافظ حرارتی

پروانه هفت پر فلزی

با درجه حفاظت موتور 54 IP

پاک کردن
هواکش تاسیساتی ایلکا هفت پره فلزی معکوس دمنده