هواکش تاسیساتی ایلکا معکوس هفت پره فلزی دمنده

2.070.000 تومان2.852.000 تومان

كم صدا

موتور اكسترنال روتور (External Rotor) با محافظ حرارتی

پروانه هفت پر فلزی

با درجه حفاظت موتور 54 IP

پاک کردن
هواکش دمنده ایلکا هفت پره فلزی (با قاب)
هواکش تاسیساتی ایلکا معکوس هفت پره فلزی دمنده