معرفی شرکت S&P اسپانیا پيشرو در توليد فن های صنعتی و خانگی

sp-banner-lalezarcenter
۵
(۲)

شرکت S&P (به فارسی “اس اند پی” خوانده شود) در طول فعالیت چندین ساله خود، پروژه های در دست برنامه را عملـی کرده و از مرزهـای محـدود سـایر شرکتها فراتر رفته است. اعضـای این شرکت با دانش، تجربه و رفتار برجسته، جلوه روشن و متفاوتی از ایـن شرکت به دنیا نشان داده اند.

شـرکت Soler & Palau در سـال ۱۹۵۱ توسط دو مهندس به نام هـای ادوارد سولر (Eduard Soler) و ژوزف پالائو (Josep Palau) تأسیس شد.

از همان سالهای نخست تأسیس در سایه تلاش بی وقفه و اهـداف بلند مدت نهایت سعی این شـرکت بر این بوده است که از مرزهـای تـعیین شده فراتر رفته و جهانی شود.

از افتخارات گروه S&P این است که تمام اعضای شرکت با همکاری هم در پیشبرد پروژه ها نقش داشته اند.

سیـاست اصـلی شـرکت، رسیدن به بهتـرین جایـگاه بازار بدون حذف ارزشـهای درون سازمانی است.

از این رو با تـکیه بر اصولـی چون کـار گـروهـی، همکـاری متقـابـل، صمیمـیت بین افـراد و احتـرام به تنوع سلـیقه های مشتریان، شرکت تا سطـوح بالای بین الملـلی ارتقـا داده شـده و در عین حال سیاست های داخلی نیز در پناه اصول تجارت بین الملل اجرا می شود.

در بخش سرمایه گذاری داخلی، نتایج مثبت تجاری استقلال مالی را به دنبال داشته است.

متعـاقباً سرمایه گـذاری نه تنها در بخـش تجـارت بلکه در زمینه تحقـیق، توسـعه و نوآوری نیز ادامه یافته است.

این شرکت حتـی میزان نیاز بازار را برای سـاخت محصـولات جدید و ارائـه اطلاعـات فنی از طریق وبسـایت یا کاتالـوگ در خصـوص میزان ظرفیت دستگاه ها و کاهش مصرف انرژی بررسی می کند.

در این شـرکت انگیزه، صداقـت و مهارت کاری در تولید محصـولات و ارائه خدمات با استاندارد بالا مؤثر است.

افراد شرکت دائماً در تمـاس با مشتـریان و نمایندگـی ها سعی در حـفظ ارزشـهای حـاضر، پیشـرفت سطح علمی و پژوهشی داشته و جـایگاه خود را در بازار تهویه ارتقا می دهند.

حضور در سطح جهانی

پروژه های جهانی S&P

از ابتدای کار شـرکت Soler & Palau با پیشـرفت روزافزون همـراه بوده است. توسـعه امکانـات اولیه، ایجـاد نمایندگی در سایر کشـورها و هماهنگی سیاستهای داخلی شرکت با اصول تجارت بین الملل از رموز موفقیت آنهاست.

ضمناً شرکت S&P بر بازارهای داخلی کاملاً مسلط بوده و ایجاد تماس مستقیم با مشتریان و شرکا از اصول اولیه تجاری شرکت است.

برای ایجاد ارتباطات نزدیک و مستقیم با مشتریان شرکت S&P در پنج قاره جهان نماینده دارد: این گروه به چهار ناحیه جغرافیایی اصلی تقسیم می شود.

این شرکت که از نظر تنوع محصول دارای رتبه یک در دنیــا می باشد، دارای ۲۱ کارخانه، ۳۲ شرکت تابعه و ۶۰ نماینده در نقاط مختلف دنیا است.

اروپا: تمام کشورها.

آمریـکای شمـالی: مکزیک، آمریکا در ایالتهـای فلوریـدا و ویسکانسین.

آمریکای جنوبی: برزیل، شیلی و کلمبیا.

آسیـا: مالزی، شانگهای، ووهـان، تایـلند، سنگاپور، پکـن، گوانگجو، هنـگ کنگ، اندونزی، تایوان، کره، هند، فیلیپین، ویتنام و امارات متـحده عـربی.

استرالیا: سیدنی.

کارخانجـات شرکـت  S&Pدر اسپانیـا در شهـرهای ریپول (Ripoll)، سیلز (Sils)، تورلـو (Torello) و مـادریـد (Madrid)، در فـرانسه، انگلـیس، نـروژ، مکزیک، بـرزیل، آمـریکا و در چیـن در شهـرهای شـانگهای (Shanghai) و گوانگجو (Guangzhou)، در سنگاپور، تایلند، مـالزی و هند تأسیـس شده و فعال است.

از آنجا که معتقدیم تحقیق و مطالعه عامل اصلی ایجاد سـود رقابتی است، شرکت S&P خطوط تولید خود را به بیش از ۱۰ هزار مدل توسـعه داده تا نیاز کل بازار جهانی را تأمین کند.

محصـولات مـا شـامل سیستمـهای تهویـه برای ساختـمانهای تجــاری، مسکونی، پروژه های صنعتی و همینطور فن های OEM می شود.

بعد از گذشت ۶۰ سال از شروع فعـالیت شـرکت، محصـولات و خدمـات S&P در بیش از ۹۰ کشور در سراسر جهان توزیع می شود.

اصول شرکت S&P

شرکت S&P تلاش دارد تا از طـریق مشتـریان و نمایندگـی ها به عنـوان بهترین برنـد جهـانی در صنـعت تهویـه شنـاخته شود.

این شـرکت بـه فعالیتـش در گذشتـه و نحـوه همکـاری با مشتریـان افتخـار کـرده و بـا تعهد به تمام اصول اخلاقی، به رشد روزافزون شرکت می اندیشد.

شرکت S&P بـا پایبندی به اصول اخلاقـی هـمچون فروتنـی، سخت کوشــی و صداقت کاری اهداف زیر را در نظر دارد:

 • رشد همیشگی و شناخت در سطح بین المللی: از همان ابتدای تأسیـس شرکت در سال ۱۹۵۱ استراتژی کار بر اساس سرمایه گـذاری همـیشگی برای محصولات جدید و توزیع محصولات در بازارهای جهانی بنا گذاشته شد.
 • فن آوری اختصاصی: شرکت S&P با انگیزه پیشرفت روزافزون فعالیت می کند و در زمینه تحقیق، توسعه و نوآوری محصولات جدید و پروسـه های صنعتی پیشگام است.
 • استقلال مالی: استقلال مالی نقش اصلی ثبات مالی شرکـت را بر عهـده دارد.
 • مدیریت منحصر به فرد: با فاکتورهایی چون صداقت کاری،کیفیت بالای محصـولات و با انگیـزه انجام کار به بهترین نحو، به تولـید محصـولات بـا استاندارد بالا و ارائه خدمات کامل متعهد هستیـم و ضمناً مشتـریان این شرکت مستحق دریافت چنین امکاناتی نیز می باشند.
 • ارتقای کارکنان: شـرکت  S&P  دائماً در حال تقویـت منابع انسـانی خود است. با تشـویق همکـاران به انجام کار گروهی، دریافـت ارتقـای شـغلی، افزایـش سطـح آموزش و ارائه مسئـولیت به کارکنان، مدیران شـرکت در بیـن تمـام همـکاران ایـجاد اعتمـاد کـرده و بـه فرد فـرد آنـهـا احتـرام می گذارند.

در دهـه دوم قرن ۲۱ و با پیشـرفت اصول اخـلاقی (از قبیل ارزش دهی، آموزش، ارتباط مـستقیم با کارکـنان و ارتقای سطـح مدیریت)، در نظـر داریم اهداف مدیریتی زیر را برای آینده به دست آوریم.

 • ایجاد احترام و دوستی بین افراد با ارائه مسئولیت به آنها
 • مشورت بین افراد گروه در بخش های مختلف شرکت و بهبود عمـلکرد کار
 • پیشرفت کار با ایجاد تعادل ارزش های همکاری بین افراد
 • شناخت استعدادها
S&P

ارائه خدمات به مشتری

از اصول کاری شـرکت S&P می توان به همـکاری نزدیک با مشـتریان و شـرکا اشاره کرد و از این رو دانشی را که در طی سالها تجربه اندوختـه است، به آسـانی در اخـتیار سایرین قرار می دهد. امروزه کلیه شرکتهای وابسته و نمایندگی ها مشاوره و خدمات فنی را به صورت رایگـان به مشتـریان ارائه می دهند.

به طـور متوسـط شـرکت S&P حـدود ۳۰،۰۰۰ درخواسـت مـشاوره در طی سال دریافت می کند. همـچنین شـرکت S&P نرم افزارهای کامپیوتری مخصوص حاوی خلاصه اطلاعات فنی محصـولات را به طور رایگان در اختیار مشتـری قرار می دهد.

این شرکت با اشتـراک گـذاری نرم افزار تخصصی انتخاب فن، در وبسایت شرکت به آدرس solerpalau.com این امـکان را برای مشتری بوجود آورده است که بسته به نوع کاربری و با توجـه به شرایـط موجـود سیالاتی و جغرافیایی، فن مناسب را از بین ده ها پیشنهاد ارائه شده، انتخاب نماید.

خروجی این نرم افزار شامل اطلاعات گسترده ای از قبیل مشخصـات فنی اجـزای فن، مشخصـات موتور، جـنس و ابعاد، سطح صـدای ایجـاد شده بوسیـله فـن، نمـودارهـا، تجهیزات جانبی مورد نیاز و … می باشد.

ضمناً بخش مشاوره فنی ایـن شرکـت بـرای نمایش نحوه گردش و جابجایی هوای مورد تهویه در ساختمان های بزرگ،پارکینگ ها و تونل ها از نرم افزارهای شبیه سازی دینامیک سیالات استفاده می کند.

نرم افزار S&P

نرم افزار انتخاب فن شرکت S&P

تجهیزات و آزمایشگاه های S&P

شرکت S&P با بهره مندی از پیشرفته ترین تجهیزات، خطـوط تولید مکـانیزه، تونـل های باد، آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، در زمینه تولید انواع فن در حال فعالیت می باشد.

در راستای استقرار مدیریت کیفیت در آزمایشگاه ها از مجـموع امکـانات شـامل نیروی انسانی، فضا، ابزار، تجهیزات و دستگاه ها بر اساس روش ها و استانداردهای بین المللی، جهت بهبود کارایی و اثر بخشی در واحد های مختلف استفاده می شود.

آزمایشگاه های شرکت با در اختیار داشتن پرسنل مجرب و متخصص نقش بسزایی در بهبود کیفیت محصولات شرکت S&P دارا می باشند.

سیستم تخلیه دود پارکینگ بوسیله جت فن

جت فن
جت فن پارکینگی S&P

 در پارکینـگ های بستـه یا نیمه باز امـکان تخـلیه هـوا بصـورت طبیعی وجود ندارد و می بایست عملیات تزریق هوای تازه، خروج هوای    آلوده و ایجـاد جـریان مابین این دو نقـطه بصـورت مکانیکی انجـام شـود. در  همین راسـتا سـازمان محترم آتش نشـانی اقـدام به تدویــن ضوابـطی تـحت عنوان “ضوابط ملاک عمل سامانه های تهویه، تخلیه و کنترل دود” نموده است که طبق بند ۲-۲ آن، کلیه ساختمان هایی که تعداد زیرزمین های آنها سه طبقه و بیشتر باشد و یا مساحت هر طبقه از زیرزمین های آنها بیش از ۵۰۰ مترمربع باشد، ملزم به اجرای شرایط این دستورالعمل می باشند.

از آنجا که سیستم کانال کشی در پارکینـگ ها همیشه بعنـوان سیستمی جاگیـر و به عقیده بسیـاری نازیـبا مطرح بوده است حتـی در بسیـاری از پارکینگ ها به دلیل حجـم زیاد کانال های تخلـیه، طـراح ناچـار به افزایش ارتفاع سقف پارکینگ برای ایجاد فضای قرارگرفتن کانال ها می شود، سیستم نوین تهویه پارکینگ با استفاده از فن های تأمین و تخلیه هوا و با کمک جت فن های پارکینگی، بعنوان سیستمی مناسب در تهویه پارکینگ ها مطرح شده است که با استفاده از آن علاوه بر حذف کانال کشی تخلیه هوای پارکینگ، تهویه پارکینگ را با دقت واقع گرایانه تری انجام می دهد و تا حد زیادی صرفه جویی در مصرف برق را با خود به ارمغان می آورد. در این سیستم با حذف کامل کانال کشی، فضای پارکینگ برای سایر تجهیزات باز شده و می تواند در کل این امکان را فراهم آورد تا در سطح و همچنین در طبقات امکان جاگذاری تعداد بیشتری از خودرو میسر گردد و تبعات و هزینه های مربوط به سقف کاذب در نقاط کانال کشی کاهش محسوسی می یابد.

جت فن ها در ابعاد کوچک و با صدای کم با عملکرد هماهنگ خود می توانند باعث ایجاد جریان هوا در فضای پارکینگ شده و وظیفه انتقال هوا از منبع تغذیه به منبع تخلیه را به نحو احسن به انجام برسانند.

از آنجا که سیستم تخلیه پارکینگ ها با اهداف زیر انجام می شود طراحی درست و دقیق این سیستم برای دستیابی به این اهداف از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود.

 1. عاری نگه داشتن مسیرهای فرار از دود
 2. کمک به نیروهای آتش نشانی با ایجاد یک مسیر بدون دود
 3. کاهش آسیب ناشی از حریق اجزای سازه در زمان حریق
 4. کاهش آسیب ناشی از دود، حرارت و گازهای سمی ناشی از حریق
 5. ایجاد تاخیر و جلوگیری از گسترش کامل حریق
تونل مترو

جت فن و اجزای آن:

جت فن نوعی از فن است که به کمک آن هوای تازه تزریق شده به داخل پارکینگ به صورت کامل به تمامی نقاط و زوایای پارکینگ رسیده و جریانی هارمونیک را بوجود می آورد تا در نهایت هوای آلوده به منواکسید کربن به وسیله فن های تخلیه دود که به نام فن های تخلیه نامیده می شود به خارج از پارکینگ هدایت و تخلیه شود.

جت فن ها به دلیل استفاده از پروفیل ویژه در پروانه ها و فرم خاص بدنه، قادر هستند به سرعت های دورانی بالا رسیده و حجم زیادی از هوا را در فشار بالا جا به جا کنند. این ویژگی جت فن ها موجب شده است که در شرایطی که نیاز به هوا دهی زیاد در فضای کم می باشد از آنها استفاده گردد. (مانند پارکینگ ها و تونل ها)

یکی دیگر از قابلیت های ویژه جت فن ها، پرتاب هوا و ایجاد یک فضای حرکتی برای جریان هوا است. دلیل این امر سرعت بالای خروج هوا از جت فن ها است. این خاصیت کمک می کند در مواردی که نیاز به سرعت بالای جریان هوا باشد بتوان با استفاده از جت فن به این خواسته رسید. شرکت S&Pبا تولید انواع جت فن با گستره ی وسیعی از پرتاب هوا (تراست)، امکان استفاده از این جت فن ها در پروژه های با ابعاد مختلف را فراهم آورده است. 

موتور الکتریکی

موتور ها بخش محرک سیستم جت فن ها هستند و وظیفه ایجاد چرخش پروانه اصلی را دارند. کیفیت بالای موتورها، توانایی آنها در زمینه تحمل بار مداوم، گرما و شرایط محیطی خاص، موجب می گردد یکی از دلایل اصلی قیمت بالای جت فن ها موتور های آنها باشد.

انجمن بین المللی الکتروتکنیک (IEC) نوعی تست استاندارد کـاربردی بین المـللی را برای موتورهای الکتریکی ایجاد نموده است که در آن بر اساس یک الگوی طبـقه بندی، سطـح کارآیی این موتورها به چهار بخش تقسیم می شود.

 نتیجه تسـت استانـدارد و تعیین سـطح کـارایی هر مـدل موتور، نوعـی کـد IE را برای آن موتـور تعیین می کنـد که اسـاس تعریف استـاندارد مصـرف کـم و مفیـد انرژی (MEPS) در هر کشور می باشد.

 استاندارد IE بخشی از استراتژی مصرف بهینه انرژی UE/2012/27 مـی باشد. مطابــق این استـراتژی، مـی بـایست تا سـال ۲۰۲۰ میـزان مصـرف انـرژی تا ۲۰ درصد کـاهش یافـته و همینطور میزان استفاده مجدد از انرژی های مصـرف شـده نیز تا ۲۰ درصد افزایش یابد.

 با توجـه به اهمیـت این مـوضوع، در اروپا از ابتـدای سـال ۲۰۱۷ استـاندارد IE3 اجباری شده است.

البته به صورت انتخاب جایـگزین، می توان از نوعی خاص از موتورهـای IE2 نیـز استـفاده کرد.

بـا توجـه به رویکـرد شـرکت S&P در بهینه سـازی مصرف انـرژی و اهمیـت ایـن موضـوع، ایـن شـرکت همـواره در سـال های اخیر و در بسیـاری از تولیدات خـود از موتـور های دارای استاندارد IE3 بهره می برد.

پروانه اصلی: پروانه در جت فن ها وظیفه تامین جریان هوای مورد نیاز را دارند. با توجه به سرعت بالای این پروانه ها، فرم مناسب پروفیل نقش به سزایی در بالا رفتن کـارایی آنها ایفا می کند.

بدنه: بدنه جت فنها نقش اصـلی را به عنـوان شاسی نگه دارنده تجهیـزات و همچنین محافظ کلیه قطعات ایفا می کند. بسته به نوع جت فن این امـکان در برخـی از انـواع جت فـن ها وجـود دارد که ورودی و خروجـی جت فـن ها قـابلیت تغییر زاویه داشته باشـد. این تغییر زاویه به سیستم کنتـرل اجـازه می دهد تهویه مناسب را در شرایـط مختلف اقلیـمی مـهیا نماید.

فن های پارکینگی

مزایای سیستم تخلیه هوای پارکینگ به کمک جت فن

 • حذف کانال در فضای پارکینگ که مزایای زیر را در بر خواهد داشت:
 • صرفه جویی در فضا
 • با توجه به امکان نصب جت فن ها در فضـای ما بین تیرهـا و امکان هم ارتفـاع شدن کف جت فن با پائین تیر افقی می توان مقدار قابل توجهی از ارتفاع سقف را کاهش داد
 • وزن تحمیل شده از طرف سیستم تخلیه هوای پارکینگ به ساختمان هنگام استفـاده از جت فن بسیار کمتر از سیستم کانال کشی خواهد بود.
 • جلوگیـری از جمع شدن گرد و خـاک و حشـرات و حیوانـاتی چون عنکبـوت در سطح بالایی کـانال ها
 • هزینـه بسیـار کمتر جهت تهیـه، نصب و راه انـدازی جت فن نسبت به کانـال کشـی
 • یکی از قـابلیت های ایـن سیستم، توانایـی بالا در کنتـرل دود در زمان آتش ســوزی می باشد. بطوریکه فضـای پـارکینگ به زون هـایی تقسیم شده و با طـراحی و چیدمـان صحیح جت فن ها و دیگر تجهیزات مورد نیاز سیستم، تضمین می شــود که در صـورت بروز آتش سوزی، سیستم اجازه خــروج دود از زون حـادثه دیده را نداده و از مجـاری از پیش تعـیین شـده، دود را به خـارج هـدایت کند .لازم به ذکـر است، ایـن سیستــم به کمک چرخـش دود بـاعث خنک شدن نسبـی فضـای درگیر آتـش ســوزی و در نتیجه کاهـش صدمـات آتش بـه سازه ساختمان نیز خواهد شد.
 • نصب جت فن ها سریع و آسان بوده و امکان انطباق با هـر نوع سازه و معمـاری را دارا می باشد
 • صـدای جت فن ها بسیار کم بوده و باعث آلـودگی صوتی در محیط پارکینـگ نخواهنـد شد.
 • در ایـن سیستـم در صـورت نیـاز، میـزان انتشـار صوت توسـط SILENCER کنتـرل و محدود خواهد شد.
 • هنگـام استفـاده از جت فن به عــلت استفـاده از پدیده دمش بجـای مکـش احتمـال ایجـاد گوشـه های تهـویه نشده، که از معـایب سیستـم کانـال کشی می باشد، به صفـر می رسد.
فن های صنعتی

فن های صنعتی، حوزه نفت و گاز و فن های فضا های خاص S&P

با توجه به وجود گازها و غبارات قابل انفجار در برخی از مراکـز صنعـتی از قبیـل صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، داروسازی، رنگ سازی، کارخانجات سیمـان، صنـایع شیمیایی، خودروسازی، جایگاه‌های سوخت، سیلوها و معادن، استفاده از تجهیزات الکتریکی نامناسب برای این فضـاها، به علت بی توجـهی به شرایط ایمنـی، بـارها باعث اتفاقات جبران ناپذیری از جمله انفجار معادن و پالایشگاه‌ها و یا آتش‌سوزی در کارخانه‌های ریسندگی و بافندگی شده است.

به منظـور جلوگـیری از این حـوادث می‌بایست تاسیسـات و دستگـاه‌هایی که در مناطق مستعد انفجار نصب می‌گردند به گونه‌ای طراحـی، تولیـد و نصب شوند که تمهیدات حفاظتی لازم در برابر شوک الکـتریکی، جـرقه، پدیده شکست القـایی و … در شرایط کارکرد معمولی و یا وجود عیب برای آن‌ها اندیشیده شده باشد. به این گونه از تجهیزات اصطلاحاً تجهیزات ضدانفجار (ATEX) گفته می‌شود.

یکی از تجهیزات اساسی و پرکاربرد در محیـط های صنعتی و صنـایع نفت و گاز، فن های هستند. بدیهی است که با توجه به اثرات مخرب ناشی از یک انفجار بـاید تمهیدات خاصی برای ادوات و تجهیزاتی که در صنعت به کار میروند، بکار گرفته شود. از این رو فـن های مورد نیـاز در فضـاهای پرخطر، باید یه گونـه ای انتخاب شوند که با فضـای عملیـاتی آن صنعت سـازگار بوده و بتـوانند به نحو مطلـوب و بدون ایجاد خطر مورد بهره برداری قرار گیرند.

به همین دلیل علاوه بر دقت در انتخـاب پارامتر های برقی فن ها از قبیـل ولتـاژ، آمپر و توان، که می بایستی به دقت برگزیده شوند، لازم است اجـزای مختلف فن از جمله بدنه، پروانه، محفظه ای که در آن قطعات برقی جاسازی شده اند و … نیز متناسب با آن منطقه عملیاتی انتخاب شوند.

شرکت S&P اسپـانیا با تکیه بر سـابقه و تجربه طـولانی خود در زمینه تولید فن، استفـاده از تجهیـزات و آزمایشگـاه های پیشرفتـه و منـاسب و بکـارگیری نیروی انسانـی متخـصص، موفق به طراحـی و تولید انـواع ضـدانفجـار (ATEX) بـرای استفاده در صنایع و محیط های عملیاتی مختلف شده است.

فن و محصولات خانگی S&P

از جمله محصولات خانگی شرکت S&P اسپانیا می توان به انواع هواکش های آکسیال و سانتریفیوژ، هود، فن های تخلیه هـوای سرویس بهـداشتی، دست خشـک کن ها، رطوبت گیر و … اشاره کرد. این تجهیزات تهویه در ساختمان های مسکونی، اداری و آشپزخانه های صنعتی کاربرد گسترده ای دارند.

فن های تاسیساتی S&P

فن های تاسیساتی S&P

با توجه به اهمیتی که امروزه تاسیسات سرمـایش و گرمایش در صنعت سـاختمان دارند، عملکرد مناسب این تجهیزات بسیار حائز اهمیت است. یکی از اجزای اصلـی اغلب تجهیزات سرمایش و گرمایش، فن ها هستند که عملکرد آن ها تاثیر مستقیم بر روی کـارایی سیستم دارد.

 از این رو انتخاب فن منـاسب با توجه به کـاربرد آن، کیفیت ساخت، متریال بکـار رفته در ساخت فن و … از اهمیت بالایی برخوردار هستند. از سوی دیگر با توجه به رویکرد جهانی نسبت به مصرف انرژی، بهینه سـازی مصـرف انرژی فن ها از نکات قابل توجه می باشد.

شرکت S&P اسپانیا با تکیه بر سابقه و تجربه طولانی خود در زمینه تولید فن و با استفاده از تجهیزات پیشرفتـه و نیروی انسـانی مجرب، گامی موثر در جـهت تولید انواع فن های تاسیسـاتی با عملکـرد بالا و صدای پایین برداشتـه است.  از این رو فن های تاسیساتی این شرکت قابلیت استفاده در تمام زمینه های تاسیسات اعم از تهویه مطبوع، تبرید، گرمایشی و … را دارند.

امتیاز شما برای ما اهمیت دارد

دیدگاهتان را بنویسید